Terränglöpning

På heden ovanför Selja- Långlet finns fina stigar och skogsvägar perfekta för terränglöpning, promenader och cykling.

SLIK-Joggen banan är uppmärkt och enklast är att starta vid elljusspåret mittemot bygdegården.

Vi arrangerar även terrängserie ovanför Långlet uppe på SKURU för barn och ungdomar.