Idrottsgrenar

SLIK bedrivs som en ideell idrottsförening. Klubben ombesörjer drift och skötsel av både hockeyplan och fotbollsplan i byarna, elljusspåret samt gymmet som huserar i bygdegårdens källare. Utöver det anordnas flertalet idrottsarrangemang för både stora
och små utövare: serietävlingar för barn i skidor på vintern och i terränglöpning på
sommaren samt SLIK-joggen i flera olika klasser.