Slaget om älven

Ny belysning blev en folkfest!

Efter en investering i ny belysning på Selja – Långlets ishockeyplan föddes idén att anordna en veteranhockeymatch för att inviga & hylla den nya belysningen. SLIK bjöd in byn Östnor (Åstnår) på andra sidan älven och evenemanget fick namnet Slaget om älven. Den gamla rivaliteten mellan byarna återuppstod (med glimten i ögat) och det blev en riktig folkfest! SLIK vann 2019. Matchen livesändes på facebook från en mobilkamera.

År 2020 fick Östnor äran att anordna Slaget om älven, vilket de gjorde med bravur. SLIK vann även den matchen trotts att Åstnår hade tagit in yngre förmågor i laget. Med hjälp av kontakter från SLIK sidan togs ett gäng duktiga filmare/fotografer in och matchen sändes direkt på storbild, samt på FB och youtube.

2021 är det dags igen på rätt sida om älven, på SLIK ARENA.

Slaget om älven på sociala medier

Följ Selja – Långlets IK och/eller Östnors Hockeyplan på facebook så missar du inget. När datum är spikat skapas ett evenemang att följa. Under fliken ”diskussion” läggs det upp diverse ”tugg” inför drabbningen.

2019 år evenemang hittar du här!

2020 år evenemang hittar du här!

Livesändingen 2020!

Kontaktperson: Ida Bylon 070 – 23 33 215


DT artikel 2019

DT artikel på Dalska:
Fredajen föst februari 2019 va ä jen stur dag i Seljum å Långlet. Då va ä nemligen ”Slajä um Övi” millå SLIK å Åstnår.

Matsn spiledes i tri gånger 15 minutär upå SLIK Arena ata bydgegardn. Ä va jen stur publik såm kam å vild sjå Slajä. När åller add reknas  in så vart ä 1 196, såm fikk sjå SLIK vinna min 5-2.  Periodsiffrur va 1-1, 4-0 å 0-1. Åstnåser started årt å djord 1-0 rer etter 20 sekundär gäjnum Johan Morell. Johan ek borti avbyärbåsä etter att a gjort målä å emted jen kjorv å brör å lemned yvur a SLIK oss lessn målvakt Sven Dennis Ljuden, å såg ojt a vinn ita litt. SLIKpojkär tog sä yvur mer å mer å 1-1 kam under je avvaktend åjtväjsning, såm va förstu i matsn. I sist sekundn i föst periodn djord Åstnåsär 2-1, men målä vart underkjent ettersom ä väjsed si att ä va 0,3 sekundär fö sent. Ä vart stur protester frå bårtaståplassn upå dånda stur snodtstatjen dar Åstnorsär va instengslar i örnä åv plan nemmest Åstnår. Åstnåsär -supporträr kam a matsn minn mång faklur fotledes, min spark eld snjoskoter fö dem så add dåli ork, läik Åstnåser åjtå äisn. I oder periodn va SLIK yvurlägsnär å vann min fir-noll. I sist femtå minutär va åller slaker så ä ended int so mytji mer en att Åstnår djord jett tröstmål.

Åstnåslajä få nu better å barmarksträninji i Bjäck Hill a nästa år, um int ä ska bli sturstryk jenn gång til. Inå matsn fösötjed Åstnåser å mut domärer min å lemmen yvur jett kuvär min je okend summa min pengär. Ä va int so fint gjort men typist Åstnåser, såm jemt a vili va lite fö mer!

An så pratet under spilä va Billy Opel å an gjord ä mytji bra. Matchen kund man sjå i direktsendning på Fejsbotji.

Målstjyttär fö SLIK: Magnus Lindgren 2. An e Bror a Fredrik Lindgren som spilär i Skellefteå åkk tirugär i era laje oder särju um Siljan som spilär i division två. Jonas Lund djord 2 mål å Fredrik Ljuden 1 mål.  Åsnor oss mål djordes åv Johan Morell åkk Sven Norlin. Åstnåser fick og jett mål som int va rikti fö att a skuti fö årt slagskot! Ä va eld int so fint djort fö ä kund a slut illa fö SLIK ås målvakt. Ä bord  a ve je åjtväsning dar, men Winge add int lest el regelbotji!

Best spiler i SLIK va Mats Lusth såm fikk uppinn i steller fö Dick Abrahamsson såm va sjok, å i Åstnår Målvaktn Andreas Thorildsson.

Etter matsn va SLIKtränärn Olle Mattsson, som add direktkontakt under spilä min Jeremy Colliton frå Meriku, mytji glar. Jenn stur seger fö SLIK såm add 7 backär å dem djord tri av måli å jen  sist ljotduktin åjtpåst i Sven Dennis Ljuden.

SLIK sakned Hans Abrahamsson. An e ju Svensk Mester fö HV71.

Kveldns domärär va Johan Jansson å Per ”Winge” Eriksson. 

Etter matsn fired SLIK vinstn i bygdegardn långt in å lovdajen. Um jett år bli ä Åstnåser åss tur å bjor in a jett nytt Slag um Övi.

DT artikel 2020

DT artikel 2020 på dalska:
Slajä um Övi sluted min jenn segär fö SLIK sju mot tri. Uppladdnindji fö ita arandjemandjä a eldå el wittärn min åll möjli psykningär frå bår säjrur å wervningär åv stur Idråttstjendisär såm a täjr stellning fö ender Åstnor eld SLIK. Jeremy Collitons elsning a SLIK e nog er såm stikk åjt åll mest. Åstnor a fäjr suppårt frå Lars Johansson, Målvaktn i CSKA, Glen Hysén, Fotbållsspilärn frå Westkustn, Leif Boork å Harald Luckner. bår två Gambel Håkkytränärär. Mats Lusth såm wa min förr årä å wart matjens lirär i SLIK 2019 kund int wa min i år. I steller wa Svensk Mestärn fö HV71 Hans Abrahamsson min i SLIK. Inramnindji upå Åstnor Arena wa magisk min sturbilds-TV, musik å intervjuer åv Billy Opel. SLIK-lajä kam a matsjen i jenn tjartrad stur buss min textn: SLIK on tour. Publitjen upjick a yvur 2 000 weldut angasjerad publik. Matsjen sendes direkt upå Fejsbotji. 8 600 pärsoner såg el matjsen live å föråjtum er 11 600 såm a sitt jenn del åv Slajä um Övi. SLIK-supporträr sambledes rer tri täjmär fyri matsjen ata SLIK Arena. Miljövenligär såm dem e så vart ä å go yvur Seljabruni a Åstnor. Lengst fram ek jenn gåmål traktor å etter kam åll SLIK-ärer min flaggur skrätjedes hejaramsur mer å mer ögljutt ju nemmär dem kam in i Åstnår å fram a åll jeldär såm wa runt um Arenu.

Ästnor byrdå rikti starkt åg tog lernindji tirut i matjen gäjnum Johan Morell, såm a spilå i Frankrike, etter 4:01. SLIK dgjord sä två mål inum jenn minut bår mäli gäjnum Johan Karelius. Kwitterindji kam gäjnum Anders ”Prinskjorwen” Karlsson etter 12:01. 

I oder pärjodn neted SLIK 3 gångur gäjnum Dick Abrahamsson, Fredrik Ljuden ä Jonas Lund. Åstnorås tröstmål djordes åv Niklas Eklund så då wa ä 5-3 a SLIK infö sist pärjordn.

I sist päriordn åjtöked SLIK säjn lerning gäjnum mål åv Örjan Nilsson å Mattias Jäder så ä vart sju mot tri a SLIK te slut.

I bår föst å oder pausn mutedes demda tri randug domärär min kworvär åv SLIK-ås ledärär, um ä wa er såm djord att resultatä wart såm ä wart e frågu man kan stell si. Förr årä wa ä Åstnorås Johan Morell såm djord läjkt, men då a SLIK-ås burvaktär.

Matjens lirär i Ästnor vart Andreas Sundqvist å i SLIK Torbjörn ”Toto” Westling.

Olle Mattson SLIK-kotsjen ås kommentar etterå: Upå fyrand wamm we underdåggs, gäjnum att Åstnor add sånka in mång veldut ung å pigg spilärär, men ä wäjsed si att wore Gamtkallär yvur femti år såm a mytji rutin klared av trytjä frå publitjen best, jenn rett igäjnum imponerend insats åv SLIK elt enkelt å I tytjer wi vannum elt rettwäjst.

Johan Morell, Åstnors lagkapten etter matsjen:  Wi em rikti glarär yvur ållt um wi reknum bårt resultatä, men we kumum nemmär å nemmär jenn winst å jett byte åv namnä å bruni. Johan will rikt jett sturt tack a åller såm a jåpa til min ita arrandjemandjä å jett föredömli sett, funktionärär, sponsorär å sist men int minst dånda stur publitjen såm skjöted si mytji bra.

Etter winstn fired SLIK långt åjti nåti i bygdegardn ina SLIK Arena, dar nästa års Slajä um Övi kum te go av stapeln. Få Åstnor entligen winn då e frågu?